MKK_0844Dr. n. med. Maria Czubek jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. Studia ukończyła w 1989r. W 1992r. zdobyła tytuł specjalisty I stopnia w dziedzinie dermatologia – wenerologia, a w 1997r. uzyskała stopień specjalisty II stopnia. W 1999r. obroniła pracę doktorską „Alergiczne zapalenie naczyń krwionośnych skóry w aspekcie klinicznym, histopatologicznym i immunologicznym” uzyskując tytuł doktora medycyny.

Swoją karierę zawodową dr. med. Maria Czubek rozpoczęła w Klinice Dermatologii i Wenerologii Akademii Medycznej w Gdańsku, początkowo jako młodszy asystent a następnie jako asystent.

W 2005r. objęła stanowisko ordynatora Oddziału Dermatologii Szpitala Wojewódzkiego w Gdańsku i tę funkcję pełni do dnia dzisiejszego.

W 1997r. dr med. Maria Czubek uruchomiła prywatny gabinet dermatologiczny specjalizujący się w udzielaniu porad z zakresu dermatologii klinicznej.

W 2007r. dr med. Maria Czubek była inicjatorem – założycielem Pomorskiego Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę „Fala Nadziei”, obejmując funkcję Prezesa Stowarzyszenia.

Główne zainteresowania zawodowe dr med. Marii Czubek to łuszczyca i terapia trudno gojących się ran. W związku ze swoimi zainteresowaniami była inicjatorem uruchomienia wielospecjalistycznej opieki nad chorym ze stopą cukrzycową w szpitalu, w którym pracuje. Jest również organizatorem kilku sympozjów z zakresu patogenezy, terapii i profilaktyki ran w zakresie goleni. Zorganizowała i przeprowadziła kilka szkoleń dla pielęgniarek i lekarzy. Od 2007r. prowadzi w Oddziale Dermatologii Szpitala Wojewódzkiego leczenie biologiczne w łuszczycy, doprowadzając do rozpowszechnienia tej metody leczenia wśród pacjentów.

Zainteresowania zawodowe dr Marii Czubek krążą także wokół kosmetologii i medycyny estetycznej. Od 1991r. prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu dermatologii i kosmetologii w Szkołach Kosmetycznych Pomorza w tym w Szkołach licencjackich.

Jest członkiem Polskiego towarzystwa Dermatologicznego i Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.